Deze moeilijke periode zal betekenisvol geschiedenis schrijven

In Global Goals, Global Society, New Society, We Grow Together by Monique van Dam

De helft van de wereld moet thuis blijven vanwege het Corona-virus. Zoveel mensen overlijden, er zijn in korte tijd al zoveel dingen gebeurd en veranderd. Niemand van ons weet wanneer deze situatie zal eindigen en wat het ons in de toekomst zal brengen. Maar één ding weten we wel. Het gebeurt overal, in de hele wereld, iedereen is erbij betrokken.

Laten we ervoor zorgen dat deze spannende en verdrietige periode een goede follow-up krijgt door naast elkaar te gaan staan, schouder aan schouder. Door met elkaar te delen en samen te werken als burgers van 1 Wereld, want dat kunnen we!

De huidige situatie toont vooral de kracht van internet, online onderwijs, gemeenschappen, voor elkaar zorgen, delen en elkaar helpen. Dit zijn de maatschappelijke meerwaarde en ervaringen die we in ieder geval mee kunnen nemen naar de toekomst.

Daarnaast kunnen we duidelijk zien dit is het juiste moment om een ​​nieuwe, wereldwijde samenleving en levensstijl uit te werken waarin:

  • Mens en aarde staan ​​centraal.
  • We leven in een nieuw evenwicht van individuele doelen en gemeenschapsdoelen.
  • We de 17 Global Goals omarmen, die ons een sterk kader en richting kunnen geven om samen te werken aan gemeenschapsdoelstellingen.
  • We online onderwijs bieden aan alle jongeren.
  • We betrekken ideeën, wijsheid, inspiratie en actieve participatie van juegd* en senioren* in onze samenleving. Niet alleen om vrijwilligerswerk te doen, maar om hun belangrijke waarde toe te voegen aan duurzame verandering.
  • We onze scholen veranderen van statische, theoretische naar actieve leercentra waar onze jeugd zich kan voorbereiden om een nieuwe, duurzame samenleving te bouwen.

* In de huidige samenleving staan jeugd en ouderen buiten spel, terwijl ze zo’n belangrijke bijdrage leveren!

We zullen zeker slagen als we deze gemeenschappelijke waarden in gedachten houden:

  • We hebben allemaal dezelfde 30 mensenrechten voor gezondheid, onderwijs, inkomen, welzijn en welvaart.
  • Ieder van ons heeft een belangrijke bijdrage aan de samenleving en is een belangrijke wereldburger.

Let’s make it happen! Laten we kijken hoe we hier samen – inclusief jongeren en ouderen – de komende weken, maanden, jaren aan kunnen werken! Als we erin slagen om Global Change samen te implementeren, zal deze moeilijke periode op een krachtige, betekenisvolle manier geschiedenis schrijven.

Wordt vervolgd!

Hierbij de 17 Global Goals voor Duurzame Ontwikkeling die we samen kunnen behalen in 2020-2030!