YOUth for the Global Goals


Tijdens YOUth for the Global Goals organiseren proactieve jongeren in de leeftijd van 10 tot 25 jaar interactieve workshops over de Sustainable Development Goals van de VN, ook wel de 17 Global Goals genoemd. De resultaten zijn projecten die door jongeren zelf op jouw school, in jouw organisatie, in de regio of als sociale onderneming worden ondernomen.

Doel

YOUth for the Global Goals heeft als doel om onderwijs over duurzame thema’s voor en door jongeren mogelijk te maken en sociaal ondernemerschap bij jongeren te stimuleren. Daarmee kan lokaal en internationaal worden bijgedragen aan het bereiken van de 17 Global Goals.

Locaties

YOUth for the Global Goals kan altijd en overal plaatsvinden en worden opgestart. Op dit moment zijn er YOUth for the Global Goals teams actief in de regio ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Dit betekent dat scholen en organisaties uit deze regio’s hierbij kunnen aansluiten.

The Global Goals for Sustainable Development

Inhoud van het programma

Voorbereiding

Een YOUth for the Global Goals team bestaat uit minimaal twee trainers in de leeftijd van 10 tot 25 jaar. Jongeren van jouw school of organisatie kunnen hiervoor worden ingezet. Zij krijgen het YOUth for the Global Goals programma, een trainershandleiding en materialen tot hun beschikking en worden (online) begeleid bij de voorbereiding van de workshops.

Als er een YOUth for the Global Goals team actief is in je regio, kun je dit team inschakelen. Een groot voordeel van een eigen YOUth for the Global Goals team binnen jouw school of organisatie is dat deze proactieve jongeren vaker en gemakkelijker kunnen worden ingezet, dus ook voor andere activiteiten binnen jouw school of organisatie.


Uitvoering

Afhankelijk van de mogelijkheden binnen jouw school of organisatie organiseren de YOUth for the Global Goals trainers minimaal twee workshops à 60 min. aan eenzelfde groep of klas. Dit is het basisprogramma van YOUth for the Global Goals en kan worden uitgebreid met meerdere workshops vanuit een aanvullend programma.

Tijdens de workshops inspireren de YOUth for the Global Goals trainers hun eigen leeftijdsgenoten over de Global Goals. Op een informele en interactieve manier motiveren zij hen om hun ideeën voor verandering uit te werken tot een project op school, in de wijk of zelfs als sociale onderneming.

Vervolg

De jongeren die tijdens de YOUth for the Global Goals workshops geïnspireerd en gemotiveerd raken mogen deelnemen aan een tweedaagse empowerment- en ondernemerschaptraining die buiten school of de organisatie kan plaatsvinden. In deze training worden de jongeren geactiveerd om hun ideeën voor verandering uit te werken tot project of sociale onderneming óf om bij een bestaand project aan te sluiten. Ze worden hierbij ondersteund door het netwerk van ONE WORLD Citizens. Waar mogelijk zoeken we naar een compensatie of waardering vanuit school of de organisatie door bijvoorbeeld de inzet van vrije uren, een maatschappelijke stage of een aantekening op het diploma.


Deelname YouthStart Award

De meest proactieve jongeren die voortkomen uit YOUth for the Global Goals worden uitgenodigd om hun project of sociale onderneming te delen op het podium van de halfjaarlijkse Global Goals Community Day van ONE WORLD Citizens. Wanneer zij hun project of onderneming hier presenteren komen ze in aanmerking voor deelname aan de European YouthStart Award die ieder jaar in een ander Europees land wordt georganiseerd. Hier komt in 2 à 3 dagen een groep jongeren bijeen uit 10 tot 15 verschillende Europese landen om hun ideeën en ondernemingen te presenteren voor een internationale jury.

Global Goals Community Day 2018

Praktijk voorbeeld


Trash'ure Taarten Naar aanleiding van YOUth for the Global Goals op de HAS Hogeschool in Den Bosch, heeft een groep geïnspireerde jongeren deelgenomen aan de tweedaagse empowerment- en ondernemerschaptraining. Onder begeleiding van een coach uit het bedrijfsleven hebben zij vervolgens hun idee voor het tegengaan van voedselverspilling uitgewerkt tot een businessmodel voor een sociale onderneming. Hiermee hebben zij deelgenomen aan de European YouthStart Award 2017 in Bulgarije en de eerste plaats bemachtigd. Zij zijn de onderneming Trash’ure Taarten gestart en maken nu zoete en hartige taarten van nog gezonde en goede producten die door voedselverwerkers en supermarkten worden weggegooid. Dit doen ze samen met vluchtelingen en migranten op inmiddels twee locaties in Nederland.

Praktische informatie


Deelname YOUth for the Global Goals

Heb je interesse om met je gemeente, school of organisatie deel te nemen aan de YOUth for the Global Goals project of ook als trainer aan de slag te gaan? Neem dan contact op met Alice Korsch via alicekorsch@gmail.com of tel. 0639203903. De kosten voor deelname zijn in overleg en afhankelijk van het aantal deelnemers.

Achtergrond informatie ONE WORLD Citizens

ONE WORLD Citizens (OWC) is een internationaal netwerk van proactieve jongeren tussen de 10 en 30 jaar. Ons startpunt is: “We zijn 1 wereld. Samen creëren we een betere wereld en toekomst voor iedereen, inclusief onze aarde”. Samen werken we aan het bereiken van de 17 werelddoelen, ofwel de 17 Global Goals. Dit doen we door dagelijkse actie in onze eigen leefomgeving. We helpen elkaar om onze ideeën voor verandering uit te werken tot een sociaal project of sociale onderneming in je eigen wijk of stad of in een internationaal team. We verbinden jongeren wereldwijd, online en offline. We delen onze kennis en ervaringen, we laten goede voorbeelden aan elkaar zien en we ondernemen samen onze ideeën voor verandering. Want iedere jongere, ieder idee en goed initiatief voor verandering telt mee!


Meer info & Contactgegevens
Facebook: www.facebook.com/ONEWORLDcitizens - E-mail: oneworldcitizens@hotmail.com